Jaarbericht 2021 – 2022

Stichting Reanimatie Alblasserwaard en Gorinchem

In dit jaarbericht leest u over de activiteiten van de Stichting Reanimatie Alblasserwaard en Gorinchem in de periode 2021-2022.

Inleiding
Stichting Reanimatie Alblasserwaard (in vervolg van dit stuk SRA) geeft sinds 1979 reanimatiecursussen in de gehele Alblasserwaard en vanaf 2007 ook in Gorinchem en sinds 2010 ook in Leerdam.
Jaarlijks worden 1500 cursisten opgeleid door het volgen van de basiscursus BLS/AED (Basic Life Support/ automatische defibrillator) of herhalingscursus BLS/AED. Bij voldoende belangstelling wordt er een aparte les kinderreanimatie gegeven.
De lessen worden gegeven door goed opgeleide instructeurs, ingeschreven bij de Nederlandse Reanimatie Raad, die naast de juiste kennis, ook vanuit hun werk ervaring hebben opgedaan met reanimatie.

De organisatie van de cursussen is in handen van commissieleden en coördinatoren die zijn aangesloten bij onze stichting. De commissieleden en coördinatoren werken op vrijwillige basis. Dat maakt dat wij onze cursusprijzen laag kunnen houden.

De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en de Nederlandse Hartstichting.
Naast de cursussen aan particulieren geven wij ook regelmatig les aan bedrijven en verenigingen.

De SRA bestaat sinds 1979 en heeft sinds 1 januari 2012 de ANBI status.

Samenstelling bestuur 2021-2022
Jakomina Landa                      - voorzitter
Ann van Daalen                      - secretaris
Willy Wijnbelt                         - penningmeester
Conny v. Tusschenbroek        - bestuurslid
Mirry Romeijn                        - bestuurslid met speciale aandacht voor website/PR

Commissieleden en coördinatoren
In de periode 2021 – 2022 waren er commissieleden en coördinatoren actief. De inzet van onze commissieleden en coördinatoren is belangrijk. Naast dat zij, evenals de bestuursleden, het werk op vrijwillige basis doen, kennen zij de cursisten vaak persoonlijk uit hun woonomgeving. Dit maakt dat de benaderwijze en sfeer in de lessen laagdrempelig en vriendelijk is. Ons kent ons.

Instructeurs
13 Instructeurs dragen zorg voor het reanimatie-onderwijs.
Iedere twee jaar volgen de instructeurs de verplichte bijscholing aangeboden door verschillende gecertificeerde instituten in Nederland volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad. Controle op het bijhouden van hun lesbevoegdheid kan via het CMS systeem van die Nederlandse Reanimatie Raad.

Wisselingen
Ten gevolge van de coronapandemie in Nederland hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de samenstelling van coördinatoren en commissieleden. We proberen als stichting ook voor de toekomst een gepaste oplossing te vinden.
Het grote gebied en het niet voldoende kunnen vinden van vrijwilligers dwingt ons om andere wegen te zoeken om het reanimatie-onderwijs te kunnen borgen.
Digitale aanmelding via de website van de stichting is een van de oplossingen waarmee we hopen van start te gaan na de coronapandemie.

Vergaderingen in 2021-2022
De vergaderingen en communicatie tussen bestuur, leden en instructeurs verliep voornamelijk digitaal.

Website
Met de afname van het aantal vrijwilligers voor het begeleiden van de cursussen is deze digitale manier van aanwerven onmisbaar. Op die manier blijft het mogelijk om in de hele Alblasserwaard reanimatieonderwijs te kunnen organiseren.

Cursussen
Er werden weer regelmatig cursussen georganiseerd bij onze stichting op verschillende locaties. De aanmelding verliep via onze website. We merken dat we via internet en onze website goed te vinden zijn.

Toekomst
De SRA sluit zich m.b.t. de toekomst aan bij de speerpunten zoals aangegeven vanuit de Hartstichting/Reanimatiepartners: uitbreiden van reanimatieonderwijs en aansluiten bij “Hartslag nu” en of “ 6-minutenzone”, zodat er een dekkend schild van reanimatiehulp aan slachtoffers over heel Nederland gerealiseerd is.

Ook het invoeren van hernieuwde richtlijnen m.b.t. reanimatieonderwijs, de aandacht en nazorg voor de leek als hulpverlener bij een reanimatie, zullen de komende jaren onze volledige aandacht hebben en houden.

De SRA wil in betaalbaar reanimatieonderwijs blijven voorzien

Daarnaast heeft de SRA voor zichzelf de volgende speerpunten geformuleerd:

  • Up-to-date houden van de website www.reanimatie-alblasserwaard.nl
  • PR-activiteiten in de gehele regio m.b.v. de hedendaagse sociale media
  • Reanimatieonderwijs als vast aanbod binnen het voorgezet onderwijs in de regio, middels programma van de Hartstichting/Reanimatiepartners.
  • Op peil houden van ons vrijwilligersbestand voor het organiseren en begeleiden van cursussen.
  • Goede samenwerking met Reanimatiepartners, waar mogelijk meewerken aan uitbreiding van “6-minutenzone.
     

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Financiele verantwoording 2018-2022
 

Winkelwagen

U heeft geen cursus(sen) geselecteerd
© 2015 - 2024 webshop-sra | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel