Jaarbericht  Stichting Reanimatie Alblasserwaard en Gorinchem 2016-2017

In dit jaarbericht leest u over de activiteiten van de SRA in de periode 2016-2017. In de bijlage (link onderaan dit document) vindt u het financiële overzicht van de SRA over 2017.

Inleiding
Stichting Reanimatie Alblasserwaard (in vervolg van dit stuk SRA) geeft sinds 1979 reanimatiecursussen in de gehele Alblasserwaard en vanaf 2007 ook in Gorinchem en sinds 2010 ook in Leerdam.
Jaarlijks worden 2500 cursisten opgeleid door het volgen van de basiscursus BLS/AED (Basic Life Support/ automatische defibrillator)  of herhalingscursus BLS/AED. Bij voldoende belangstelling wordt er een aparte les kinderreanimatie gegeven.

De lessen worden gegeven door goed opgeleide instructeurs, ingeschreven bij  de Nederlandse Reanimatie Raad,  die naast de juiste kennis, ook vanuit hun werk ervaring hebben opgedaan met reanimatie. De organisatie van de cursussen is in handen van commissieleden en coördinatoren die zijn aangesloten bij onze stichting. De commissieleden en coördinatoren werken op vrijwillige basis. Dat maakt dat wij onze cursusprijzen laag kunnen houden. De lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en Nederlandse Hartstichting.

Naast de cursussen aan particuliere leden geven wij ook regelmatig les aan bedrijven en in verenigingsverband.

De SRA bestaat sinds 1979 en  heeft vanaf 1 januari 2012 de ANBI status verkregen.

Samenstelling bestuur 2016-2017
Jeannette van Geer - voorzitter
Ann van Daalen - secretaris
Willy Wijnbelt - penningmeester
Jakomina Landa - bestuurslid
Joop van Breenen - bestuurslid
Mirry Romeijn - bestuurslid met speciale aandacht voor website/PR

Commissieleden en coördinatoren
In de periode 2016-2017 waren er 23 commissieleden en 5 coördinatoren actief. De inzet van onze commissieleden en coördinatoren is belangrijk. Naast dat zij het werk, evenals de bestuursleden op vrijwillige basis doen, kennen zij de cursisten vaak persoonlijk uit hun woonomgeving. Dit maakt dat de benaderwijze en sfeer in de lessen laagdrempelig en vriendelijk is. Ons kent ons.

Instructeurs
12 Instructeurs dragen zorg voor het reanimatie-onderwijs.
Iedere twee jaar volgen de instructeurs de verplichte bijscholing gegeven door verschillende gecertificeerde instituten in Nederland volgens de regels van de Nederlandse Reanimatieraad. Controle op het bijhouden van hun lesbevoegdheid kan via het CMS systeem van die Nederlandse Reanimatie Raad.  

Wisselingen
Er zijn dit jaar weinig wisselingen geweest onder de commissieleden en coördinatoren.  De SRA merkt dat het werven van vrijwilligers voor het werk als commissielid of coördinator moeizaam blijft.  Het grote gebied en het niet voldoende kunnen vinden van vrijwilligers dwingt ons om andere wegen te zoeken om het reanimatie-onderwijs te kunnen borgen.

Er  zijn in deze periode 4 nieuwe instructeurs bijgekomen. Vooral voor het gebied van Gorinchem en omstreken is dit een hele aanwinst.

Wegens  gezondheidsredenen hebben we  afscheid moeten nemen van een instructeur.  

Kwaliteit en tevredenheid van onze cursisten
Ook in 2016-2017 heeft het bestuur er de nadruk op gelegd dat het reanimatie-onderwijs middels de door NRR geschreven richtlijn wordt gegeven.
Afwisseling van instructeurs binnen de verschillende cursusplaatsen ziet het bestuur nog steeds als een pre, lukt echter niet altijd.
Redenen: Cursusruimtes zijn soms gekoppeld aan een specifieke instructeur, of commissieleden werken het liefst samen met een vaste instructeur.

Om de kosten te beperken wordt er vaker gekozen voor lesgeven aan grotere groepen cursisten door 2 of een enkele keer 3 instructeurs tegelijkertijd. Naast het beheersbaar houden van de kosten voor cursusruimtes bevordert het gezamenlijk lesgeven ook het leren van elkaar, wat de leskwaliteit ten goede komt.

In de meeste gevallen werken instructeurs tijdens hun lessen met meer dan één oefenpop en AED. Hierdoor hebben de lessen een meer dynamisch karakter en wordt er meer geoefend.  Er is daarom door de SRA voorzien in extra materiaal.

Uit vele gesprekken blijkt dat onze cursisten ons cursusaanbod en de uitvoering hiervan in grote lijnen als goed waarderen. Dit neemt echter niet weg, dat streven naar verbeteringen altijd nodig blijft.  

Vergaderingen in 2016-2017
In 2016 en 2017  zijn er vier vergaderingen  geweest met commissieleden, coördinatoren en instructeurs.  Er was een extra vergadering met coördinatoren i.v.m. de vernieuwing van de website. Naast de bespreking van de vaste punten kwamen aan de orde: PR, niveau reanimatie-onderwijs, lesmateriaal, website en reanimatie-onderwijs in het Voortgezet Onderwijs.

Het bestuur heeft in 2016-2017 vijf keer vergaderd. Verder hebben er twee vergaderingen van instructeurs en bestuur gezamenlijk plaatsgevonden. Het bestuur hecht veel waarde aan betrokkenheid en inbreng van haar leden en instructeurs.

Vernieuwde website
Vanaf  2016 is de SRA begonnen met het digitaal aanbieden van de herhalingslessen voor Hardinxveld- Giessendam. Later werd uitgebreid naar meerdere plaatsen. Gaandeweg komt de SRA steeds verder in de uitvoering hiervan, al doende leert is ons streven.

Cursussen
In 2016 heeft de SRA:

 • 27 basiscursussen BLS/AED verzorgd

 • 120 herhalingslessen BLS/AED  verzorgd

 • aan 29 bedrijven, sportclubs/verenigingen en scholen reanimatie-onderwijs gegeven.  

In 2017 heeft de SRA

 • 44 basiscursussen BLS/AED verzorgd.

 • 128 herhalingslessen verzorgd

 • aan 35 bedrijven, sportclubs/verenigingen en scholen reanimatie-onderwijs gegeven .

Toekomst
De SRA sluit zich  m.b.t. de toekomst aan bij de speerpunten zoals aangegeven vanuit de Hartstichting/Reanimatiepartners: uitbreiden van reanimatieonderwijs en aansluiten bij “Hartslag nu” en of “ 6 minuten zone”, zodat er in 2018 een dekkend schild van reanimatiehulp aan slachtoffers over heel Nederland gerealiseerd is.

Ook het invoeren van hernieuwde richtlijnen m.b.t. reanimatie-onderwijs, de aandacht en nazorg voor de leek als hulpverlener bij een reanimatie, zal de komende jaren onze volledige aandacht hebben en houden.

Daarnaast heeft de SRA voor zichzelf de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Verder uitbouwen van de website www.reanimatie-alblasserwaard.nl

 • PR activiteiten in de gehele regio m.b.v. de hedendaagse sociale -media

 • Reanimatieonderwijs als vast aanbod binnen het voorgezet onderwijs in de regio, middels programma   van de Hartstichting/reanimatiepartners.

 • Op peil houden van ons vrijwilligersbestand voor het organiseren en begeleiden van cursussen.

 • Goede samenwerking met Reanimatiepartners, waar mogelijk meewerken aan uitbreiding van “6 minuten zone.

 

Financieel overzicht 2017

Winkelwagen

U heeft geen cursus(sen) geselecteerd
© 2015 - 2023 webshop-sra | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel